top of page

Voor bedrijven die willen laten zien dat zij op een maatschappelijk verantwoorde manier hun productieprocessen inrichten maak ik fotoseries om dit te illustreren. De series kunnen worden gebruikt voor een MVO rapportage, website marketingmateriaal of als expositie binnen of buiten het bedrijf.

Eenmalige gebeurtenissen, zoals een evenement, zijn belangrijk om in beeld vast te leggen. Ze dragen bij aan de "verhalen" die een bindend karakter kunnen vormen in een bedrijf, vereniging of maatschappelijke organisatie. Mijn focus ligt daarbij op die gebeurtenissen die raakvlakken hebben met duurzaamheid.

Naast betaalde opdrachten probeer ik mijn creatieve blik te verruimen door het maken van vrij werk. Duurzaamheid kan hier een rol spelen, maar dit hoeft niet. Veel inspiratie doe ik op in mijn reizen. Mensen in relatie tot hun omgeving zijn een terugkerend thema. 

bottom of page